Hoàn thành xong 7 câu này cũng mệt não phết đấy.

    Lớn lên và thường xuyên sử dụng tiếng Việt, hầu hết ai cũng tự tin với vốn từ của mình. Nhưng điều đó có thể thay đổi khi bạn đọc đề dưới đây.

    Dù chỉ có 7 câu hỏi từ vựng nhỏ, song bộ đề thi năng lực tiếng Việt cho người Nhật lại đang "gây bão" mạng xã hội. Bởi nhiều người Việt cũng phải than khó không phân biệt được cách dùng của các đáp án trong câu. Nếu tự tin, bạn có giải được hết đống câu hỏi này?

    Điền vào chỗ trống trong những câu sau: