Bạn có tự tin với vốn từ ngữ của mình không?

    Tiếng Việt luôn được đánh giá khó và phức tạp bậc nhất khi học ngôn ngữ. Qua từng giai đoạn, nhiều từ ngữ lại bị lãng quên đi vì được thay thế bằng từ lóng hay các từ khác dễ đọc mà còn trendy hơn.

    Liệu các bạn trẻ Gen Z còn nắm được bao nhiêu từ ngữ thông dụng từ thời "anh chị chúng mình", cùng kiểm chứng xem nhé!