Đúng là tiền mất tật mang đây mà!

Thật sự là có những công trình, kiến trúc vẫn tồn tại trên thế giới bất chấp vẻ ngoài cũng như chất lượng của nó. Mà đại loại là, chỉ cần nhìn những thứ này là bạn cũng đủ biết nó có được việc hay không rồi.

Dưới đây là một số ''giải pháp'' thiết kế nhà rất có vấn đề, chúng xứng đáng được bêu đầu làm gương và mang tiếng xấu muôn đời.

16 pha thi công cồng kềnh và vô dụng, chỉ khiến gia chủ đau đầu nghĩ cách tống khứ nó đi - Ảnh 1.

Thuê ông thợ về tháo tường thì thấy cái này!

16 pha thi công cồng kềnh và vô dụng, chỉ khiến gia chủ đau đầu nghĩ cách tống khứ nó đi - Ảnh 2.

Cháy nhà vệ sinh thì cũng thua rồi!

16 pha thi công cồng kềnh và vô dụng, chỉ khiến gia chủ đau đầu nghĩ cách tống khứ nó đi - Ảnh 3.

Chẳng hiểu tốn bao tiền để xây cái của này nữa

16 pha thi công cồng kềnh và vô dụng, chỉ khiến gia chủ đau đầu nghĩ cách tống khứ nó đi - Ảnh 4.

Chán...

16 pha thi công cồng kềnh và vô dụng, chỉ khiến gia chủ đau đầu nghĩ cách tống khứ nó đi - Ảnh 5.

Nhà vệ sinh dành cho hội anh em cây khế?

16 pha thi công cồng kềnh và vô dụng, chỉ khiến gia chủ đau đầu nghĩ cách tống khứ nó đi - Ảnh 6.

Quẩy lên!

16 pha thi công cồng kềnh và vô dụng, chỉ khiến gia chủ đau đầu nghĩ cách tống khứ nó đi - Ảnh 7.

Đây là đường ống hay đường ruột vậy?

16 pha thi công cồng kềnh và vô dụng, chỉ khiến gia chủ đau đầu nghĩ cách tống khứ nó đi - Ảnh 8.

Nắp cống xịn luôn nhé!

16 pha thi công cồng kềnh và vô dụng, chỉ khiến gia chủ đau đầu nghĩ cách tống khứ nó đi - Ảnh 9.

Đúng là chỉ có thánh nhân mới nghĩ ra nổi!

16 pha thi công cồng kềnh và vô dụng, chỉ khiến gia chủ đau đầu nghĩ cách tống khứ nó đi - Ảnh 10.

Rõ ràng là nó nghiêng đúng không?

16 pha thi công cồng kềnh và vô dụng, chỉ khiến gia chủ đau đầu nghĩ cách tống khứ nó đi - Ảnh 11.

Hết nước chấm!

16 pha thi công cồng kềnh và vô dụng, chỉ khiến gia chủ đau đầu nghĩ cách tống khứ nó đi - Ảnh 12.

Tại sao nó cứ phải thế nhỉ?

16 pha thi công cồng kềnh và vô dụng, chỉ khiến gia chủ đau đầu nghĩ cách tống khứ nó đi - Ảnh 13.

Đời là thế thôi!

16 pha thi công cồng kềnh và vô dụng, chỉ khiến gia chủ đau đầu nghĩ cách tống khứ nó đi - Ảnh 14.

Chắc làm cho đẹp...

16 pha thi công cồng kềnh và vô dụng, chỉ khiến gia chủ đau đầu nghĩ cách tống khứ nó đi - Ảnh 15.

Nội tâm của tôi đó, mệt mỏi lắm!

16 pha thi công cồng kềnh và vô dụng, chỉ khiến gia chủ đau đầu nghĩ cách tống khứ nó đi - Ảnh 16.

Mệt ghê...

Nguồn: Bored Panda