Dù thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với CMND sử dụng mã vạch, tuy nhiên bạn vẫn cần lưu ý điều này trong quá trình sử dụng.

Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho người dân.

Theo Bộ Công an, chip được gắn trên thẻ CCCD là để lưu trữ các thông tin của công dân trên thẻ CCCD với mục tiêu là tạo điều kiện thuận tiện cho công dân thực hiện các giao dịch hành chính, đi lại, nâng cao hiệu quả của Chính phủ điện tử, Chính phủ số; Không có chức năng định vị, theo dõi để xác định vị trí của công dân.

Việc tích hợp, sử dụng thông tin trên chip tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Lưu ý quan trọng trong quá trình sử dụng Căn cước công dân gắn chip mà người dân cần biết - Ảnh 1.

Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với sử dụng mã vạch

Một thông tin cũng khá quan trọng mà mọi người cần biết về CCCD gắn chip là thời hạn sử dụng của chúng.

Quy định của Luật căn cước công dân 2014, bộ Công an đã cho ban hành mẫu thẻ CCCD gắn chip có thời han sử dụng theo nguyên tắc của Điều 21 Luật căn cước công dân 2014 như sau:

- Thẻ căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

- Trường hợp thẻ căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định nêu trên này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Điều này đồng nghĩa, CCCD dù là mã vạch hay gắn chip đều có thời hạn sử dụng đến khi người được cấp đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Nếu đã được cấp trong 2 năm trước các mốc tuổi này, thì vẫn được sử dụng đến mốc tuổi tiếp theo.

Lưu ý quan trọng trong quá trình sử dụng Căn cước công dân gắn chip mà người dân cần biết - Ảnh 2.

Căn cước công dân dù là mã vạch hay gắn chip đều có thời hạn sử dụng đến khi người được cấp đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi

Ví dụ: Công dân A sinh năm 2000, đi làm CCCD gắn chip năm 2021 (khi đang 21 tuổi), thì thẻ căn cước của công dân này sẽ có giá trị sử dụng đến năm 2025 (khi đủ 25 tuổi). Trong trường hợp công dân A làm CCCD gắn chip năm 2024 (khi đang 24 tuổi), thì thẻ căn cước của công dân này sẽ có giá trị sử dụng đến năm 2040 (khi đủ 40 tuổi).

Trong trường hợp công dân đó đã đủ 60 tuổi, tính đến thời điểm cấp thẻ, thì thời hạn sử dụng thẻ của họ là đến suốt đời, ngoại trừ trường hợp thẻ bị mất, hoặc bị hư hỏng,…

Bên cạnh đó, những người đi làm CCCD gắn chip khi đủ 58 tuổi cũng được sử dụng thẻ cho đến khi qua đời, mà không cần phải đi đổi thẻ ở mốc đủ 60 tuổi. Còn những người trên 60 tuổi đang sử dụng CCCD mã vạch thì được tiếp tục sử dụng cho đến khi qua đời, mà không bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chip.

Lưu ý quan trọng trong quá trình sử dụng Căn cước công dân gắn chip mà người dân cần biết - Ảnh 4.

Tại mặt trước của thẻ cũng có ghi thời hạn sử dụng. Vì vậy người dân rất dễ dàng quan sát để đi đổi đúng thời gian quy định

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA và Luật Căn cước công dân 2014: CMND, căn cước công dân mã vạch đã cấp trước khi địa phương triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip thì vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn.

Do đó, người dân có CMND, CCCD đã cấp theo mẫu cũ nếu chưa hết hạn thì không bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chip.