Đến tôi nghèo thế này còn muốn mua nữa là!

Bộ não chỉ mất 33 mili giây để xác định có cảm tình với bất kỳ thứ gì hay không. Đúng, nhanh nhỉ? Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho thương hiệu công ty, trang web và sản phẩm.

Vậy nên, đừng bao giờ nói bao bì không quan trọng nhé!

15 thiết kế có tâm lại vừa có tầm, khiến bạn nhìn qua đã muốn xuống tiền mua luôn sản phẩm - Ảnh 1.

Xịn thế!

15 thiết kế có tâm lại vừa có tầm, khiến bạn nhìn qua đã muốn xuống tiền mua luôn sản phẩm - Ảnh 2.

Đừng hỏi

15 thiết kế có tâm lại vừa có tầm, khiến bạn nhìn qua đã muốn xuống tiền mua luôn sản phẩm - Ảnh 3.

Não to thật!

15 thiết kế có tâm lại vừa có tầm, khiến bạn nhìn qua đã muốn xuống tiền mua luôn sản phẩm - Ảnh 4.

Muốn mua luôn rồi đó

15 thiết kế có tâm lại vừa có tầm, khiến bạn nhìn qua đã muốn xuống tiền mua luôn sản phẩm - Ảnh 5.

Xịn hết nấc!

15 thiết kế có tâm lại vừa có tầm, khiến bạn nhìn qua đã muốn xuống tiền mua luôn sản phẩm - Ảnh 6.

Chắc chủ nhà là nha sĩ nhỉ?

15 thiết kế có tâm lại vừa có tầm, khiến bạn nhìn qua đã muốn xuống tiền mua luôn sản phẩm - Ảnh 7.

Đáng yêu thế!

15 thiết kế có tâm lại vừa có tầm, khiến bạn nhìn qua đã muốn xuống tiền mua luôn sản phẩm - Ảnh 8.

Xịn đến thế là cùng

15 thiết kế có tâm lại vừa có tầm, khiến bạn nhìn qua đã muốn xuống tiền mua luôn sản phẩm - Ảnh 9.

Nhắc nhỏ người hay quên nè!

15 thiết kế có tâm lại vừa có tầm, khiến bạn nhìn qua đã muốn xuống tiền mua luôn sản phẩm - Ảnh 10.

Nhìn đã thấy cute

15 thiết kế có tâm lại vừa có tầm, khiến bạn nhìn qua đã muốn xuống tiền mua luôn sản phẩm - Ảnh 11.

PacMan!

15 thiết kế có tâm lại vừa có tầm, khiến bạn nhìn qua đã muốn xuống tiền mua luôn sản phẩm - Ảnh 12.

Nhiều người giỏi thật đấy nhỉ!

15 thiết kế có tâm lại vừa có tầm, khiến bạn nhìn qua đã muốn xuống tiền mua luôn sản phẩm - Ảnh 13.

Bảo sao mình cũng thích Ritz

15 thiết kế có tâm lại vừa có tầm, khiến bạn nhìn qua đã muốn xuống tiền mua luôn sản phẩm - Ảnh 14.

Đưa tay đây nào!

15 thiết kế có tâm lại vừa có tầm, khiến bạn nhìn qua đã muốn xuống tiền mua luôn sản phẩm - Ảnh 15.

Có tâm hết nấc

Nguồn: BrightSide

https://kenh14.vn/15-thiet-ke-co-tam-va-co-tam-nhin-qua-da-muon-xuong-tien-mua-luon-san-pham-20220308202327625.chn