Từ 15h hôm nay (11/3), mỗi lít xăng RON 95 tăng gần 3.000 đồng, lên 29.820 đồng - mức cao nhất từ trước tới nay. Đây là lần thứ 7 liên tiếp, giá xăng dầu trong nước tăng mạnh, đưa giá xăng chạm sát mốc 30.000 đồng/lít.